De Parade

Hieronder een overzicht van deelnemers 2021


House of Sweetheart

In 2017 was Sasha Sweetheart onderdeel van een animatiegroep, die voor kinderen een toneelvoorstelling speelde. Ze speelde een Amerikaanse talkshowhost, die het stuk aan elkaar praatte. Ze had voor elke dag een andere outfit en voor de ouderavond uiteraard een klapper van een jurk.

 

En zo ontstond Miss Sweetheart. Een lieve, zorgzame, kletsgrage, maar ook moederlijke dragqueen. Die voor iedereen wel ruimte in haar hart heeft, maar ook zelf graag in de belangstelling staat.


COC Friesland

COC Friesland komt op voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Ze zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en de Fryske Mienskip in het bijzonder. Ze zijn actief op tal van gebieden zoals het geven van voorlichting op scholen en het organiseren van diverse activiteiten. Ze staan voor belangenbehartiging, ontmoeting, debat en kennis delen. Wij zijn bij Pride Leeuwarden dan ook onwijs trots dat COC Friesland aansluit. 


Friesland College

Het Friesland college is een brede opleidingsinstelling met opleidingen van zorg tot techniek en van sport tot horeca. In alle opleidingen van het Friesland college is leren in de praktijk heel belangrijk. Daarnaast is het Friesland College een school voor iedereen. In de school zie je dat overal terug in een kleurrijke bevolking met heel verschillende mensen in heel verschillende opleidingen. Net als in de echte samenleving dus, met het Friesland College als plek voor ontmoeting. In de school en ook erbuiten, want het Friesland College heeft een open blik naar de wereld en laat studenten graag naar buiten gaan om te zoeken naar kansen elders. Er valt immers een wereld te ontdekken. Het Friesland college vaart met trots mee met de Pride in Leeuwarden en draagt zo uit dat iedereen welkom is, en er mag zijn!


NHL Stenden

Studenten en medewerkers van NHL Stenden hogeschool werken samen in NHL Stenden Pride om de LHBTIQ+ gemeenschap zichtbaar, veilig en welkom te laten zijn binnen onze organisatie. Hiermee ondersteunen en omarmen we de hogeschool brede gedachte van inclusie, diversiteit, antiracisme en gelijkheid (IDARE). We doen dit door oren en ogen te zijn voor de interne organisatie, opleidingen te ondersteunen bij de ontwikkeling van onderwijs en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid van NHL Stenden zowel regionaal, nationaal als internationaal. 


Rondomzorg

Rondomzorg is een zorgorganisatie voor begeleid wonen, dagbesteding en zorg aan huis. Rondomzorg helpt haar deelnemers om in aanraking te komen met hun eigenwijze weg en het ervaren van zingeving van deze weg.  Het gaat over hoe je je leven vorm kunt geven door zelfredzaam te zijn en hoe je aan het roer kunnen staan van je eigen leven. Vanuit waardering, aandacht en compassie brengt Rondomzorg de deelnemer daar waar het persoonlijke proces wordt aangewakkerd.

Het aanwezig zijn op deze Pride is voor onze deelnemers een mooie manier om uiting te geven aan het moto van Rondomzorg. Ik ben op mijn plek. Precies zoals ik ben.

 


ROC Friese Poort

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk.

We vinden het belangrijk om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op later. Daarom leer je bij ROC Friese Poort niet alleen alles over je toekomstige beroep, maar ook over je toekomstige zelf. Want persoonlijke ontwikkeling is ook een vak.

Bij ROC Friese Poort zijn studenten en collega’s van alle culturen en levensoriëntaties welkom. Diversiteit inspireert en verrijkt ons en nodigt uit tot gesprekken over wat het leven waarde(n)vol maakt. ROC Friese Poort steunt daarom ook graag een initiatief als Pride Parade!

 


Neushoorn

Neushoorn is een plek waar iedereen welkom is en zichzelf kan en mag zijn. De deuren staan open voor publiek dat elkaar wil ontmoeten om te leren, te experimenteren en om popcultuur te beleven, maar bovenal voor iedereen die zich wil laten verrassen, inspireren of gewoon een mooie avond uit wil. Een plek die verwondert, een plek die schuurt en je instant verliefd maakt.


Leeuwarden Student City

Leeuwarden Student City is een organisatie voor studenten in de stad Leeuwarden. Leeuwarden Student City (LSC) staat open voor iedere student. Met meer dan 90 nationaliteiten is Leeuwarden super divers en een thuis voor iedereen. De missie van Stichting Leeuwarden Student City (LSC) is het ‘boeien en binden’ van studenten in en aan Leeuwarden. Dit doet LSC op drie manieren. Enerzijds als uitvoeringsorganisatie, waarbij activiteiten voor en mét studenten worden bedacht, geproduceerd en uitgevoerd. Anderzijds heeft LSC een centrale informatiefunctie, omdat zij als voorportaal en aanspreekpunt studenten kan linken of doorverwijzen naar andere uitvoeringsorganisaties. Te derde wordt LSC toenemend gevraagd in de rol van partner. Andere (netwerk-)organisaties willen samen met LSC activiteiten voor studenten organiseren of het eigen aanbod onder de aandacht brengen. Zo dragen veel actoren bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke studentenstad. LSC levert hierbij een inhoudelijke bijdrage in het bedenken, produceren en/of uitvoeren van activiteiten en evenementen.


#iedereenmagzoenen

#iedereenmagzoenen is een onafhankelijke initiatiefgroep die op activistische, wervende, optimistische wijze iedereen opwekt zichzelf te zijn en te uiten en anderen diezelfde ruimte te gunnen met respect voor geslacht, gender en seksuele voorkeur. De liefde is van ons allemaal en in een land als Nederland zou iedereen zich veilig en vrij moeten voelen om dit te uiten. Wij ondernemen verschillende acties om iedereen te laten wennen aan zoenende LHBTI+ koppels in de publieke ruimte. We zijn er niet op uit om te choqueren, maar om te normaliseren. Wat gewoon is, moet nou echt maar eens gewoon kunnen.